Từ khóa: chart patterns, Consistently, Make Money

rating

7 Chart Patterns That Consistently Make Money

7 Mô Hình Đồ Thị thường gặp và dễ kiếm tiền nhất. 

Đọc sách online bên dưới hoặc đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

  • 50,000đ
  • Mã sản phẩm: P24612
  • Tình trạng: 2

Introduction Different Charts and How to Read Them 

THE POWER OF TECHNICAL ANALYSIS
Trading vs. Investing: Choose One and Profit From It
The Power of the Short Side 
$10,000 to $1 Million in One Year 
Do Technical Analysis and Charting Work? 
The Formula for Success in Trading

THE SEVEN CHART PATTERNS FOR SUCCESSFUL TRADING
Computers Can’t See Everything
Chart Patterns 

CHART PATTERN 1: Support and Resistance

CHART PATTERN 2: Trendline Break and Reversal 

CHART PATTERN 3: Saucer Formations 

CHART PATTERN 4: Fibonacci Retracements


CHART PATTERN 5: Gaps (Breakaway, Measured, Exhaustion) 

CHART PATTERN 6: Volume Climax, Volume Trend

CHART PATTERN 7: Consolidations (Flags and Triangles) 

PREDICTING MARKET DIRECTION 

Why the Dow? 
Consolidations Are Magic!
What Will the Dow Do Tomorrow? 

TRADING THE MOVES WHILE MINIMIZING RISK 
The Golden Exit Rule 
Setting Stops to Minimize Risk 
Maximizing Profits on Every Trade 
Put the Odds in Your Favor! 
Closing Thoughts 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá