Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

AI Powered Bitcoin Trading

AI Powered Bitcoin Trading. Developing an Investment Strategy with Artificial Intelligence

Đặt in tại Hoa Xanh. Sách in như sách gốc.

  • 75,000đ
  • Mã sản phẩm: AI6375
  • Tình trạng: 2

Chapter 1 The Block of Genesis 1

Chapter 2 How Bitcoin Works 15

Chapter 3 Valuing Bitcoin 35

Chapter 4 Price Analysis for Prediction 53

Chapter 5 Artificial Intelligence for Price Prediction 65

Chapter 6 Traditional Trading Methods 71

Chapter 7 Advanced Trading Techniques 79

Chapter 8 Automating Signals and Strategies 89

Chapter 9 Backtesting and Optimization 105

Chapter 10 The Evolution of Artificial Intelligence 119

Chapter 11 Case Study: Bitcoin AlphaBot135

Chapter 12 Digital Asset Market Outlook 145

References 155

Author Bio 161

Index 163

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá