Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: All about, Bonds, Mutual Funds, Bond ETFs

rating

All about Bonds, Bond Mutual Funds, and Bond ETFs

Tất cả kiến thức về trái phiếu. Đặc tính của trái phiếu, các rủi ro khi đầu tư trái phiếu. Mối liên hệ giữa lợi tuất và giá của trái phiếu. Các hình thức trái phiếu công ty, trái phiếu cộng đồng...

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 50,000đ
  • Mã sản phẩm: P94099
  • Tình trạng: 2

What Bonds Can Do for You and Why You Should Consider Investing in Them

Characteristics of Bonds. Risks of Bonds. Yield and Price. Duration and Convexity. The Economy and the Bond Markets. Money Market Securities. Treasury Securities. Government Agency and Pass-Through Securities. Corporate Bonds. Municipal Bonds. Convertible Bonds. Zero Coupon Bonds and Zero Coupon Mutual Funds. International and Emerging Market Debt. Closed-End Funds. Portfolio Management and Evaluation

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá