rating

Binary Options Fixed odds financial bets

Binary Options Fixed odds financial bets.

Đặt in tại HoaXanh. Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

  • 110,000đ
  • Mã sản phẩm: BI5982
  • Tình trạng: 2

Section I 9

Chapter 1 Upbets & Downbets 11

Chapter 2 Theta & Time Decay 27

Chapter 3 Vega & Volatility 43

Chapter 4 Delta & Underlying 63

Chapter 5 Gamma & Delta 77

Section II 89

Chapter 6 Rangebets 91

Chapter 7 EachWayBets 109

Chapter 8 Eachway Rangebets 129

Section III 143

Chapter 9 Trading Binaries 145

Chapter 10 Hedging Binaries 165

Section IV 187

One-Touch UpBets & DownBets 189

No-Touch RangeBets 215

Trading & Hedging ‘One-Touch’ Bets 231

Bibliography

 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá