Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Bitcoin for dummies 2nd 2022

File PDF Bitcoin for dummies 2nd 2022

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 50,000đ
  • Mã sản phẩm: BI7597
  • Tình trạng: 1

Introduction. 1

Part 1: Bitcoin Basics. 5

CHAPTER 1: Bitcoin in a Nutshell. 7

CHAPTER 2: Bitcoin Tech Explained. 29

Part 2: Using Bitcoin. 53

CHAPTER 3: Buying, Using, and Selling Bitcoin. 55

CHAPTER 4: Taking Control of Your Wallet (and Hodling Your Bitcoin). 97

CHAPTER 5: Keeping Your Bitcoin Safe . 139

CHAPTER 6: Investing in Bitcoin. 165

Part 3: Getting Geeky. 193

CHAPTER 7: Understanding the Bitcoin Network and Bitcoin Mining . 195

CHAPTER 8: Bitcoin Adoption in the Real World. 211

CHAPTER 9: Bitcoin Botheration. 225

Part 4: The Part of Tens . 237

CHAPTER 10: Ten Tips to Hodl and Stack Sats . 239

CHAPTER 11: Ten Types of Bitcoin Resources. 249

CHAPTER 12: Ten (Plus One) Thoughts about the Future of Bitcoin. 257

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá