Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Bộ Sách Hình Ảnh Về Essential Management của DK

Bộ sách dành cho những nhà quản lý hoặc sinh viên các trường kinh doanh. Sách hình ảnh giúp tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn. Sách in màu bản đẹp tại HoaXanh. Theo khảo sách in mẩu trong video bên dưới.

Xem và đặt in tại HoaXanh.

How Management Works: https://hoaxanh.vn/how-management-wor...

Cơ bản về Management, trình bày theo phong cách How Things Works, The concepts visually explained.

The Essential Manager's Handbook: https://hoaxanh.vn/the-essential-mana...

Quyển sách hình ảnh tập hợp mọi kiến thức, kỹ năng dành cho nhà quản lý, nếu chỉ cần một quyển thì chính là quyển này. "Achieving excellence as a manager requires a broad skillset, and The Essential Manager’s Handbook provides easy-to-follow and engaging advice on the 6 key areas. Nurture your confidence with managing people, leadership, achieving high performance, effective communication, presenting, and negotiating."

Ngoài ra có một số sách nhỏ hơn với từng chuyên đề riêng biệt:

Managing People: https://hoaxanh.vn/essential-managers...

Managing Budgets: https://hoaxanh.vn/essential-managers...

Project Management: https://hoaxanh.vn/project-management...

Leadership: https://hoaxanh.vn/leadership-dk-esse...

Negotiating: https://hoaxanh.vn/negotiating-dk-ess...

Presenting: https://hoaxanh.vn/presenting-dk-esse...

Innovation: https://hoaxanh.vn/innovation-dk-esse...


Tin liên quan

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi bình luận