Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: Index, futures, trading, Strategies, breakout

rating

Breakout Trading Technique

Tập hợp các chiến thuật giao dịch phái sinh chỉ số liên quan đến Index Breakout. Các chiến thuật được test trên chỉ số S&P500 và Nasdaq100 nhưng vẫn có thể áp dụng cho các chỉ số khác như VN30. Các chiến thuật này được thử nghiệm bởi Active Trader,

Đây là phần 3 nằm trong Index Futures Trading Strategies. Xem online Index Futures Trading Strategies pdf bên dưới.

Đặt mua bản in Index Futures Trading Strategies tại HoaXanh.

 

  • 95,000đ
  • Mã sản phẩm: BRE075930
  • Tình trạng: 2

 

Breakout Trading Technique article collections: BASIC and ADVANCED

" Technical tool insight: Price breakout"

"More bang for your buck: Patterns within patterns"

"Anticipating breakouts and beating slippage"

"Trading System Lab: 100-20 channel breakout system"

"Futures Trading System Lab: 100-20 channel breakout system"

"Futures Trading System Lab: 60-minute breakout system"

"Futures Trading System Lab: Four-percent breakout system"

"Broadening patterns: Clues to breakout direction"

"High, tight flag helps squeeze out profits"

"Mastering two-minute breakouts"

"Swing trading 10-day channel breakouts"

"Trading System Lab: Volatility breakout system"

"Futures Trading System Lab: Futures volatility breakout system"

"Better breakout trading: The noise channel system"

"The long and short of it: The noise channel breakout system 2"

"The multibar range breakout system"

"Trading System Lab: DeMark variation"

"Trading System Lab: Dynamic breakout system"

"Futures Trading System Lab: Dynamic breakout system"

"Futures Trading System Lab: Experimenting with exits"

"Futures Trading System Lab: Monthly breakout"

"Trading System Lab: 60-minute breakout system"

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá