Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: Business Plans, Kit, dummies

rating

Business Plans Kit for Dummies

Sách cung cấp công cụ lên kế hoạt cho một chiến lược kinh doanh. Đây là sách cần có trước khi bắt đầu một kế hoạch kinh doanh nào từ mở cửa hàng đến khởi khiệp công nghệ.

Đặt in tại HoaXanh .

  • 130,000đ
  • Mã sản phẩm: D
  • Tình trạng: 2

Building a Strong Foundation for Your Plan

Starting Your Planning Engine

Generating a Successful Business Idea

Defining Your Business Purpose

 

Developing Your Plan’s Components

Understanding Your Business Environment

Charting Your Strategic Direction

Describing Your Business and Its Capabilities

Crafting Your Marketing Plan

Tallying Up Your Financial Situation

 

Tailoring a Business Plan to Fit Your Needs

Planning for a One-Person Business

Planning for a Small Business

Planning for an Established Business

Planning for a Nonprofi t Organization

Planning in an Online World

 

Making the Most of Your Plan

Putting Your Plan Together

Putting Your Plan to Work

Ten Signs That Your Plan May Need an Overhaul

Ten Ways to Fund Your Business Plan

Ten Ways to Evaluate a New Business Idea

en Questions to Ask Before You Finish Your Business Plan 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá