Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Các Doanh Nghiệp Thành Công Nhất Thế Giới ở Sự Đơn Giản: Simplify

Các doanh nghiệp thành công trên thế giới tất cả đều xoay quanh chữ Đơn Giản(Simplify). Đơn giản có thể là ở mức giá, ở sản phẩm, ở chiến lược kinh doanh...

Simplify How The Best Business in the World Succeed sẽ hướng dẫn bạn:

  • Làm sao lựa chọn những chiến lược đơn giản để phát triễn doanh nghiệp.
  • Cách lựa chọn mô hình kinh doanh với giá sản phẩm với các lựa chọn đơn giản cho khách hàng.
  • Làm sao để sản phẩm và dịch vụ của bạn hữu ít và thu hút khách hàng hơn.
  • Các bước thực hiện thiết kế lại quy trình vận hành trong doanh nghiệp
  • Thực hiện ba nguyên tắc cơ bản để tạo cuộc cách mạng về giá.

Đọc sách online: Simplify How The Best Business in the World Succeed>>

Investor and successful entrepreneur Richard Koch and venture capitalist Greg Lockwood have spent years researching what makes successful companies -- IKEA, Apple, Uber and Airbnb, among others -- achieve game-changing status. The answer is: They Simplify.

Taking the principle one step further, Koch has identified that companies will either be price simplifiers -- e.g. flying a budget airline stripped of extras that still takes you from point A to B -- or proposition simplifiers, such as Apple, defined by its easy-to-use products for a large market willing to pay a premium. In Simplify, you’ll learn how to:

• Decide which simplifying strategy is the best option for your business.
• Model your business as a price or proposition simplifier.
• Make your products and services more useful and better looking.
• Redesign your business process and transform your industry in nine steps.
• Implement the three fundamental principles to sparking a price revolution.


Tin liên quan

Từ khóa: Simplify, đơn_giản

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi bình luận