Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Cryptocurrency Investing For Dummies 2nd

Cryptocurrency Investing For Dummies Kiana Danial. Phiên bản mới nhất giúp nhà đầu tư hiểu về Crypto một cách cơ bản nhất, nhưng vẫn không thiếu các kiến thức chuyên sâu.

Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF:

  • 155,000đ
  • Mã sản phẩm: CR6200
  • Tình trạng: 2

Part 1: Getting Started with Cryptocurrency Investing. 5

CHAPTER 1: What Is a Cryptocurrency?. 7

CHAPTER 2: Why Invest in Cryptocurrencies? . 17

CHAPTER 3: Recognizing the Risks of Cryptocurrencies. 35

CHAPTER 4: Looking Under the Hood: Blockchain Technology. 53

CHAPTER 5: How Cryptocurrencies Work. 67

Part 2: The Fundamentals of Investing in Cryptos. 83

CHAPTER 6: How to Buy Cryptocurrencies. 85

CHAPTER 7: Using Cryptocurrency Wallets. 105

CHAPTER 8: Different Types of Cryptocurrencies. 119

CHAPTER 9: Identifying Top Performing Cryptocurrencies. 141

CHAPTER 10: Diversification in Cryptocurrencies. 155

CHAPTER 11: The Role of Cryptocurrency in the Metaverse. 167

Part 3: Alternatives to Cryptos. 185

CHAPTER 12: Getting Ahead of the Crowd: Investing in ICOs. 187

CHAPTER 13: Cryptocurrency Mining . 199

CHAPTER 14: Investing in NFTs. 209

CHAPTER 15: Stocks and Exchange Traded Funds with

Cryptocurrency Exposure. 219

CHAPTER 16: Cryptocurrency Futures and Options. 229

CHAPTER 17: Dealing with the Dollar and Other Fiat Currencies. 237

Part 4: Essential Crypto Strategies and Tactics. 249

CHAPTER 18: Using Technical Analysis. 251

CHAPTER 19: Short-Term Trading Strategies. 265

CHAPTER 20: Long-Term Investing Strategies. 279

CHAPTER 21: Minimizing Losses and Maximizing Gains . 287

CHAPTER 22: Using Ichimoku and Fibonacci Techniques . 297

CHAPTER 23: Taxes and Cryptocurrencies. 305

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá