Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: currency, forex, dummies, tien te, kinh doanh

rating

Currency Trading For Dummies 3rd Edition

Đã có bản mới nhất Currency Trading for Dummies 4th >>

Currency trading for dummies 3rd edition. Cung cấp kiến thức kinh doanh tiền tệ cho người mới bắt đầu. Cách viết chi tiết, giải thích cụ thể dành cho người chưa biết gì về lĩnh vực tiền tệ.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

 

 • 150,000đ
 • Mã sản phẩm: FD
 • Tình trạng: 2

Currency Trading 101. 

 • What Is the Forex Market? 
 • Who Trades Currencies? Meet the Players. 
 • The Mechanics of Currency Trading Buying and Selling Simultaneously. 

Driving Forces behind Currencies

 • Looking at the Big Picture Currencies and Interest Rates
 • Understanding and Applying Market
 • Getting Down and Dirty with Fundamental Data
 • Getting to Know the Major Currency Pairs
 • Minor Currency Pairs and Cross-Currency Trading

Developing a Trading Plan

 • Training and Preparing for Battle
 • Cutting the Fog with Technical Analysis
 • Identifying Trade Opportunities
 • Risk-Management Considerations

Executing a Plan

 • Pulling the Trigger Getting into the Position
 • Managing the Trade
 • Closing the Position and Evaluating Your Results

Ten Habits of Successful Currency Traders

Ten Beginner Trading Mistakes

Ten Rules of Risk Management

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá