Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: day trading, dummies

rating

Day Trading for Dummies

Kỹ năng giao dịch, mua bán chứng khoán trong ngày cho người mới bắt đầu. Đã có phiên bản mới nhất Day Trading for dummies 5th edition>>

Đặt in tại HoaXanh - Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

  • 150,000đ
  • Mã sản phẩm: D
  • Tình trạng: 1

Day Trading Fundamentals

Wake Up to Day Trading

Making a Day Trade of It

Signing Up for Asset Classes

Investing, Trading, and Gambling

Fun with Regulation

 

Day Trading Tools

Setting Up Your Accounts and Office

Research and Trading Services

Managing the Stress of the Markets

Managing Your Money and Positions

Taxes for Traders

But Did You Make Money? Evaluating Performance

 

Day Trading Strategies

Using Fundamental and Technical Analysis

Market Indicators and Day Trading Strategies

Short Selling and Leverage

The World of Arbitrage

Day Trading for Investors

Ten Good Reasons to Day Trade

Ten Good Reasons to Avoid Day Trading

Ten Common Day Trading Mistakes

Ten Alternatives to Day Trading

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá