Đọc Sách PDF có Nội Dung Hình Ảnh Nằm Trên Hai Trang Liền Nhau

Hướng dẫn cách đọc sách pdf có nội dung, hình ảnh nằm trên hai trang liền nhau.

  1. Trong phần mềm đọc file PDF chọn View > Page Display > Two Page View
  2. Nếu vẫn chưa được thì chọn thêm Show Cover Page in Two Page View do trang bìa là một trang lẽ phải để riêng.


Tin liên quan

Từ khóa: read, pdf, two_page_view

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi bình luận