rating

Energy Trading and Risk Management

A Practical Approach to Hedging, Trading and Portfolio Diversification

Đặt in tại HoaXanh.

  • 105,000đ
  • Mã sản phẩm: ENE151851
  • Tình trạng: 2

A Practical Approach to Hedging, Trading, and Portfolio Diversification

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá