rating

Financial Risk Manager Handbook 2nd

Learn the essentials of managing market, credit and operational risk.

Đặt in tại HoaXanh.

  • 235,000đ
  • Mã sản phẩm: FIN174632
  • Tình trạng: 2

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá