Từ khóa: gann, Scientific, Methods, Unveiled

rating

Gann's Scientific Methods Unveiled: Volume 2

Ứng dụng khoa học trong các phương pháp của Gann trong giao dịch tài chính.

Đặt mua bản in đẹp tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng.

  • 90,000đ
  • Mã sản phẩm: GAN083515
  • Tình trạng: 2

The Law 

Price & Longitude Conversion Part 2

Artistic Replica #1: 1948-49 May Soybean Price Chart P. 5

Chapter 3: Square Longitudes and The 2nd Literary Key 

Artistic Replica #2: 1948-49 May Soybean Price Chart

Chapter 4: W.D. Gann's Use of The Circle Chart 

Artistic Replica #3: Egg Market Horoscope

Artistic Replica #4: Egg Market Horoscope

Artistic Replica #5: Egg Market Horoscope

Artistic Replica #6: Egg Market Horoscope

Artistic Replica #7: Egg Market Horoscope

Artistic Replica #8: Egg Market Horoscope

Artistic Replica #9: Rye Market Circle-Chart-Horoscope

Artistic Replica #10: Rye Market Circle-Chart-Horoscope

Artistic Replica #11: Rye Market Circle-Chart-Horoscope

W.D. Gann's Fourth Dimension of Market Movements 

Artistic Replica #12: Path of Planets

Artistic Replica #13: May Coffee, Moon Signs

Intra day Applications of The Fourth Dimension

W.D. Gann's Double Numbered Price and Time Charts 

Artistic Replica # 14: Double Numbered Hexagon Chart 

The Cube Cycle 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá