Từ khóa: Handbook, commodity, Financial Modeling, Quantitative, Banking, finance, Insurance, energy, commodity, Markets

rating

Handbook of Recent Advances in Commodity and Financial Modeling Quantitative Methods in Banking, Finance, Insurance, Energy and Commodity Markets

Đặt in sách Handbook of Recent Advances in Commodity and Financial Modeling tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

  • 110,000đ
  • Mã sản phẩm: HAN115931
  • Tình trạng: 2

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá