Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: Head First, Learn Code

rating

Head First Learn to Code

Sách chuẩn bị những suy nghĩ logic cần có trước khi trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp.

Head First Learn to Code pdf

Đặt in tại HoaXanh. Sách bìa màu in trên giấy thường hoặc giấy bóng lán

  • 195,000đ
  • Mã sản phẩm: HEA161423
  • Tình trạng: 1

Knowing how to think computationally puts you in control. It’s no secret the world around you is becoming more connected, more configurable, more programmable, and more, well, computational. You can remain a passive participant, or you can learn to code. When you can code, you’re the director, the creator—you’re telling all those computers what they should be doing for you. When you can code, you control your own destiny (or at least you’ll be able to program your internet-connected lawn sprinker system). But how do you learn to code? First, learn to think computationally. Next, you grab a programming language so you can speak the same lingo as your computer, mobile device, or anything with a CPU. What’s in it for you? More time, more power, and more creative possibilities to do the things you really want to do.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá