Từ khóa: Home Automation, dummies

rating

Home Automation for Dummies

Sách dành cho bạn trẻ học cách cài đặt mọi vật dụng trong nhà, điều khiển các thiết bị trong nhà bằng smartphone hoặc tablet, tự động điều khiển khi vắng nhà.

Đọc sách online Home Automation for Dummies PDF hoặc đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

  • 115,000đ
  • Mã sản phẩm: SS
  • Tình trạng: 1

Introducing Home Automation
Home Automation 101
What You Need to Get Started
Determining Your Home Automation Needs (and Wants)

Automating Inside Your Home
Keeping Your Cool or Turning Up the Heat
Nice and Tidy Does It!
I’m in the Mood for . . . Anything: Automated Lighting
Safe, Sound, and Hunkered Down
Home, Home on the Automatic Range:
The Automated Kitchen 
Monitoring Water Use and Detecting Leaks
Smart Home Entertainment

Automating Outside Your Home
Checking the Weather
Your Grandfather’s Dream, Your Reality:
Automating Lawn Care

Taking Command of Your Home
Automation Systems
Working with Mobile Devices and Computers
Controlling Your Home from One Platform

Ten Easy Ways to Begin Automating Your Home
Ten Great Websites for Home Automation
 Ten Other Options for Automating Your Life

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá