rating

How to Make Money Selling Stocks Short William J. O'Neil

William J. O'Neil giới thiệu chiến thuật Short Selling thông qua các ví dụ cụ thể bằng đồ thị màu. Nhà đầu tư sẽ biết cách đặt các mức giá giới hạn và định thời gian cho các lệnh Short. Một quyển sách tương tự nhưng đầy đủ và chi tiết hơn là "The New Sell and Sell Short" của Alexander Elder.

Bản này không còn in

  • Liên hệ
  • Mã sản phẩm: HO1896
  • Tình trạng: 1

The mechanics of short selling are relatively simple, yet virtually no one, including most professionals, knows how to sell short correctly. In How to Make Money Selling Stocks Short, William J. O'Neil offers you the information needed to pursue an effective short selling strategy, and shows you--with detailed, annotated charts--how to make the moves that will ultimately take you in the right direction.

From learning how to set price limits to timing your short sales, the simple and timeless advice found within these pages will keep you focused on the task at hand and let you trade with the utmost confidence.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá