Từ khóa: Ichimoku, Charts, Ichimoku Kinko Clouds, Nicole Elliott

rating

Ichimoku Charts An introduction to Ichimoku Kinko Clouds Nicole Elliott

Sách có một phần rất đặc biệt dạy cách tính chu kỳ đơn giản khi giao dịch chứng quyền có bảo đảm dùng phương pháp Ichimoku.

Đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng. 

Mua sách bản tiếng việt tại Fin Shope Mall>>

  • 80,000đ
  • Mã sản phẩm: FT
  • Tình trạng: 2

History Edo, candlesticks and Ichimoku Kinko Hyo 
Calligraphy 
Terminology 


Constructing the Cloud Charts
Candlesticks – the foundation 
Creating Ichimoku charts 
Daily data and mid prices 
Moving averages 
Drawing the Cloud 
Chikou Span
Example – calculations for Ichimoku construction 

Interpretation of the Clouds 
Support/resistance levels 
Finessing trading positions 
Cloud thickness 
Distance between price and Cloud 
Clouds are for trending markets 
Chikou Span 
Example 1: Dax Index 
Example 2: Euro vs dollar 


The Three Principles Wave Principle 
Price Targets 
Timespan Principle 


Case Studies 
Study 1: FTSE100 Index 
Study 2: Short Sterling interest rate future 
Study 3: CADUSD 
Study 4: Gold 
Study 5: USDYEN 
Study 6: Dow Jones Utilities Index 

Option Trading with Clouds 
Cloud charts uniquely useful for options trading 
Buying Option Strategies 
Writing Option Strategies 

Constructing Candlestick Charts 
Charting Programs 
My Approach to Technical Analysis 
My daily routine 
Recommendations 
Table of sample calculations for FTSE100 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá