rating

Inside the Black Box

 The Simple Truth About Quantitative Trading.

Đặt in tại HoaXanh.

  • 80,000đ
  • Mã sản phẩm: INS211137
  • Tình trạng: 2

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá