So sánh sản phẩm (0)
rating

The Economics of Money Banking and Financial Markets

270,000đ

The Economics of Money, Banking and Financial Markets bringsa fresh perspective to today’s major questions surrounding financial policy. Đặt in màu tại HoaXanh. Xem sách in mầu trong video bên dưới.

rating

Investments 12th International Edition

500,000đ

International edition of Investments 12th Edition By Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. Phiên bản quốc tế mới nhất 2021 Investments 12th edition BKM (Bodie - Kane - Marcus). Đặt mua bản ibook trên HoaXanh - chưa có bản in.

rating

The Business Book of Venture Capital 3rd

210,000đ

THE ART of RAISING a FUND, STRUCTURING INVESTMENTS, PORTFOLIO MANAGEMENT, and EXITS. Đặt in tại HoaXanh.

rating

Real Estate Investment 2nd

190,000đ

Real Estate Investment 2nd. Strategies, Structures, Decisions. Đặt in tại HoaXanh.

rating

Real Estate Principles A Value Approach 5th edition

260,000đ

Real Estate Principles A Value Approach by David Ryan, Wayne Archer 5th edition.  Đặt in tại HoaXanh. Bản in màu.  

rating

Investing in Your 20s 30s For Dummies

155,000đ

Quyển sách dạy về đầu tư tài chính, chứng khoán dành cho lứa tuổi 20 - 30. Đặt in tại HoaXanh.

rating

Statistics for management and economics 11e

390,000đ

Statistics for management and economics Keller, Gerald. Đặt in màu tại HoaXanh.

rating

Fundamentals of Corporate Finance ninth edition

340,000đ

Fundamentals of Corporate Finance ninth edition. Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan. Đặt in màu tại HoaXanh.

Hiển thị 1 đến 8 của 111 (14 trang)