rating

Long_Short Market Dynamics

Long_Short Market Dynamics_ Trading Strategies for Today's Markets

Đặt in tại HoaXanh.

 

  • 125,000đ
  • Mã sản phẩm: LON205343
  • Tình trạng: 2

1 Coming to Terms with New Market Dynamics 1

2 Range Expansion and Liquidity 13

3 Comparative Quantiles 37

4 Volume as a Leading Indicator 59

5 Alignments and Divergences 95

6 Volatility 135

7 The Morphology of Gaps 163

8 Correlation and Convergence 179

9 Random Walks and Power Laws 201

10 Regime Shifts and Stationarity 221

11 Money Management Techniques 239

12 Portfolio Theory 265

13 Alpha 283

14 Markets as Networks 303

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá