Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: managing, dummies

rating

Managing for Dummies

Học cách truyền đạt thông tin rõ ràng đến mọi thành viên trong tổ chức, cách quản lý con người, đội nhóm. Học cách lập kế hoạch, tổ chức và động viên, khuyến khích nhân viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đặt in tại HoaXanh - Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

  • 150,000đ
  • Mã sản phẩm: BD
  • Tình trạng: 2

Getting Started as a Manager

You’re a Manager — Now What?

Lead, Follow, or Get Out of the Way

Recognizing and Rewarding High Performance

Creating an Engaged Workforce

 

Mastering Key Management Duties

Hiring: The Million-Dollar Decision

Goal Setting Made Easy

Developing Employees through Coaching and Mentoring

It’s a Team Thing

Managing Virtual Employees

Monitoring Performance and Execution

 

Tools and Techniques for Managing

Delegating to Get Things Done

Communicating Your Message

The Fine Art of Performance Evaluations

Budgeting, Accounting, and Other Financial Stuff

Harnessing the Power of Technology

Embracing Corporate Social Responsibility and Ethics

 

Tough Times for Tough Managers

Managing Change and Morale

Employee Discipline for Improving Performance

erminating Employees When All Else Fails

Ten Common Management Mistakes

Ten Tips for New Managers

Ten Tips for Maintaining Your Work–Life Balance

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá