Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Mastering Market Timing

Mastering Market Timing Using the Works of L.M. Lowry and R.D. Wyckoff to Identify Key Market Turning Points by Richard A. Dickson, Tracy L. Knudsen

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 85,000đ
  • Mã sản phẩm: MAS171841
  • Tình trạng: 2

A Wyckoff-Lowry Analysis of Major Market Tops and Bottoms Since 1968

Richard D. Wyckoff and Lyman M. Lowry: The Analysts and Their Methods 

How Major Market Tops Form: Part I, The Preliminaries

How Major Market Tops Form: Part II, The End Game

How Major Market Bottoms Form: Part I, Panic and Capitulation

How Major Market Bottoms Form: Part II, Accumulation and Breakout 

Combining a Wyckoff-Lowry Analysis with Other Tools for Timing Major Market Tops and Bottoms

Building a Cause: How R. D. Wyckoff Uses Point and Figure Charts to Establish Price Targets 

Identifying Major Market Top and Bottoms: Other Tools to Consider 

The Curious Case of the 2000-2001 Market Top and Demise of the Secular Bull Market 

A Wyckoff/Lowry Analysis of the 2000 Market Top

Where Are We Now? 

Putting It All Together

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá