Từ khóa: Mastering Market, How To, Spot, Explosive, Opportunities

rating

Mastering the Market How to Spot Explosive Opportunities

Cuốn sách ngắn mô tả mối liên hệ giữa các sản phẩm tài chính khác nhau trong nền kinh tế. Từ đó có thể dự đoán chu kỳ của thị trường giúp nhà đầu tư ra quyết định vào các thời điểm thích hợp. Đọc sách online Mastering the Market How to Spot Explosive Opportunities pdf bên dưới.

Đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

 

  • 50,000đ
  • Mã sản phẩm: DOC_FINANCE
  • Tình trạng: 2

Mastering The Market

A Short Course in Economic Analyses. How to Spot Explosive Opportunities. George A Fontanills.

A Short Course in Economic Analyses 
• Interest rates, Bond and Stock
• Key Interest Rate Indicators
• The Economic Date
• The Important role of the Federal Reserve
• Securities and Exchange Commission
• Inflation Categories and Government Impact
• Fed Funds Futures Contract and Monetary Policy
• U.S. Dollar’s Impact on Global Commerce
• Conclusion


Mastering the Market 
• Desirable Investment Characteristics
• Importance of Targeted Exit Points
• Tips for Spotting an Emerging Bull Market
• Take a Look Behind the Analyst Curtain
• Computerized Trading Systems
• Conclusion


How to Spot Explosive Opportunities 
• Fundamental Analysis
• Technical Analysis
• Sentimental Analysis
• Options and Their Built-in Sentiment Indicatiors
• A Note on Being a Contrarian
• Non-Analytical Methods
• Creating a Trading Filter
• Conclusion

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá