rating

Naked Forex

Naked Forex High-Probability Techniques for Trading Without Indicators by Alex Nekritin. 

Đặt in bản tiếng Anh tại Hoa Xanh. 

  • 50,000đ
  • Mã sản phẩm: NA8238
  • Tình trạng: 2

Naked Forex Trading Revealed

The Fundamentals of Forex Trading

Avoiding a Trading Tragedy

Back-Testing Your System 

Identifying Support and Resistance Zones

 

Naked-Trading Methodology

The Last Kiss

The Big Shadow

Wammies and Moolahs

Kangaroo Tails

The Big Belt

The Trendy Kangaroo 

Exiting the Trade 

 

Trading Psychology

The Forex Cycle

Creating Your Trading System 

Becoming an Expert 

Gaining Confidence 

Managing Risk

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá