Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

One Good Trade

Inside the Highly Competitive World of Proprietary Trading

Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 125,000đ
  • Mã sản phẩm: ONE193011
  • Tình trạng: 2

PART I Inside a Prop Trading Firm 1

CHAPTER 1 These Guys Are Good 3

CHAPTER 2 One Good Trade 31

CHAPTER 3 A Good Fit 53

PART II Tools of Success 83

CHAPTER 4 Pyramid of Success 85

CHAPTER 5 Why Traders Fail 117

CHAPTER 6 Live to Play Another Day 141

PART III Getting Technical 163

CHAPTER 7 Stocks In Play 165

CHAPTER 8 Reading the Tape 193

CHAPTER 9 Maximizing Your Profits

with Scoring 223

PART IV The Trader’s Brain 249

CHAPTER 10 Trader Education 251

CHAPTER 11 The Best Teacher 285

CHAPTER 12 Adapt to the Markets 305

CHAPTER 13 The Successful Trader 335

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá