Từ khóa: Phantom, Pits

rating

Phantom of the Pits

Phantom of the Pits là câu chuyện chia sẽ kinh nghiệm từ một trader giao dịch hàng hoá với một phóng viên cũng là một trader. Đọc chuyện sẽ học được những kinh nghiệm quý báo từ một pro-trader trên sàn giao dịch, chủ yếu là cách chuẩn bị tâm lý trước khi giao dịch.

Đọc sách online Phantom of the Pits bên dưới hoặc đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng.

  • 85,000đ
  • Mã sản phẩm: P79329
  • Tình trạng: 1

Phantom's Insight. 
Your Book. 
A Little History.
Preparation for Trading. 
Rule Number 1. 
Rule Number 2. 
Trading with Rules 1 and 2. 
Day-Trading. 
Options. 
Cloud Hopping 
Behavior Modification. 
A Wink is as Good As a Nod To a Blind Horse. 
Quicker Than the Eye. 
Your Comeback After a Big Drawdown. 
Is the Market Always Correct? 
Rule 3, You Say? 
The Third Rule. 
Tie Ribbons on Your Trading
• Trading and Three Accidents.
• My Order Was Filled . . . Where? 
• Your Trade Program. 
• Phantom's Christmas Gift. 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá