rating

Quantitative Trading Strategies

Harnessing the Power of Quantitative Techniques to Create a Winning Trading Program

Đặt in tại HoaXanh.

  • 110,000đ
  • Mã sản phẩm: QUA081131
  • Tình trạng: 2

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá