Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Real Estate Prospecting

Real Estate Prospecting. Creat a million dollar life through relationships, online leads, technology and social media.

Đặt in tại Hoa Xanh. Sách in như sách gốc.

  • 100,000đ
  • Mã sản phẩm: RE1441
  • Tình trạng: 2

PART I THE FUNDAMENTALS 1

1 Attract More Business 3

2 Environment and Finding Your Strength 7

3 Your Routine Matters 13

PART II SHOW ME THE MONEY 27

4 The Bowtie 29

5 The HOP Method 33

6 Online Lead Generation 41

7 Social Media 59

8 Your Database 75

9 Farming 83

10 Client Events 107

11 Open Houses 119

12 Door Knocking 129

13 Cold-Calling 141

14 Networking 165

PART III CONCLUSION 173

15 Your Priorities 175

16 The Process 181

17 Building Your Virtual Staff 189

18 Building a Real Estate Team 199

19 The Future of Real Estate 219

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá