Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Retail Management a Strategic Approach 13th Edition

Retail Management a Strategic Approach 13th Edition.

Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 290,000đ
  • Mã sản phẩm: RET231942
  • Tình trạng: 2

 

PART 1 An Overview of Strategic Retail Management

Chapter 1 An Introduction to Retailing 

Chapter 2 Building and Sustaining Relationships in Retailing

Chapter 3 Strategic Planning in Retailing

PART 2 Situation Analysis 109

Chapter 4 Retail Institutions by Ownership 

Chapter 5 Retail Institutions by Store-Based Strategy Mix 

Chapter 6 Web, Nonstore-Based, and Other Forms of Nontraditional

Retailing

PART 3 Targeting Customers and Gathering 

Information

 

Chapter 7 Identifying and Understanding Consumers 

Chapter 8 Information Gathering and Processing in Retailing 

PART 4 Choosing a Store Location 239

Chapter 9 Trading-Area Analysis 

Chapter 10 Site Selection 

PART 5 Managing a Retail Business 291

Chapter 11 Retail Organization and Human Resource Management 292

Chapter 12 Operations Management: Financial Dimensions 315

Chapter 13 Operations Management: Operational Dimensions 332

PART 6 Merchandise Management and Pricing

Chapter 14 Developing Merchandise Plans

Chapter 15 Implementing Merchandise Plans

Chapter 16 Financial Merchandise Management

Chapter 17 Pricing in Retailing

PART 7 Communicating with the Customer 459

Chapter 18 Establishing and Maintaining a Retail Image

Chapter 19 Promotional Strategy

PART 8 Putting It All Together

Chapter 20 Integrating and Controlling the Retail Strategy

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá