Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Statistics for management and economics 11e

Statistics for management and economics Keller, Gerald.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 390,000đ
  • Mã sản phẩm: ST3781
  • Tình trạng: 2

What Is Statistics? 

2 Graphical Descriptive Techniques I 12

3 Graphical Descriptive Techniques II 45

4 Numerical Descriptive Techniques 86

5 Data Collection and Sampling 140

6 Probability 154

7 Random Variables and Discrete Probability Distributions 197

8 Continuous Probability Distributions 244

9 Sampling Distributions 286

10 Introduction to Estimation 310

11 Introduction to Hypothesis Testing 333

12 Inference about a Population 371

13 Inference about Comparing Two Populations 427

14 Analysis of Variance 517

15 Chi-Squared Tests 591

16 Simple Linear Regression and Correlation 631

17 Multiple Regression 692

18 Model Building 733

19 Nonparametric Statistics 762

20 Time-Series Analysis and Forecasting 831

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá