Từ khóa: technical analysis, Gaps, Identifying, profitable, trading

rating

Technical Analysis of Gaps Identifying Profitable Gaps for Trading

Đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng. Tải Technical Analysis of Gaps Identifying Profitable Gaps for Trading pdf trong phần mô tả bên dưới.

  • 90,000đ
  • Mã sản phẩm: FT
  • Tình trạng: 2

 

What Are Gaps?
Windows on Candlestick Charts
The Occurrence of Gaps
How to Measure Returns 
Gaps and Previous Price Movement 
Gaps and Volume 
Gaps and Moving Averages
Gaps and the Market 
Closing the Gap 
Putting It All Together 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá