rating

The 5 Second Rule

Quy tắc 5 giây thay đổi công việc, cuộc đời bạn...làm bạn cảm thấy tự tin không sợ hãi hàng ngày. 

Đọc sách online bên dưới hoặc đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

  • 80,000đ
  • Mã sản phẩm: TEEN
  • Tình trạng: 2

THE 5 SECOND RULE

1. Five Seconds To Change Your Life

2. How I Discovered the 5 Second Rule

3. What You Can Expect When You Use It

4. Why The Rule Works

PART 2

THE POWER OF COURAGE

5. Everyday Courage

6. What Are You Waiting For?

7. You’ll Never Feel Like It

8. How To Start Using the Rule

PART 3

COURAGE CHANGES YOUR BEHAVIOR

How to Become the Most Productive Person You

Know

9. Improve Your Health

10. Increase Productivity

11. End Procrastination

COURAGE CHANGES YOUR MIND

How to Become the Happiest Person You Know

12. Stop Worrying

13. End Anxiety

14. Beat Fear

PART 5

COURAGE CHANGES EVERYTHING

How To Become the Most Fulfilled Person You

Know

15. Building Real Confidence

16. Pursuing Passion

17. Enrich Your Relationships

THE POWER OF YOU

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá