Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

The Complete Fishing Manual new edition

Sách hình ảnh DK hướng dẫn chi tiết toàn bộ về nghệ thuật câu cá. Từ văn hoá đến kỹ thuật cũng như tất cả hướng dẫn về đồ nghề, dụng cụ. Sách hình ảnh tiếng Anh in màu.

  • 190,000đ
  • Mã sản phẩm: TH7659
  • Tình trạng: 2

Never in a million years will I be able to fully explain why fishing has captured me so totally. The simple art of outwitting fish has become a burning passion for millions of people; I hope this book goes some way towards guiding you along the path to the exciting world of fishing.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá