Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

The Complete TurtleTrader

The Complete TurtleTrader - The Legend, the Lessons, the Results

Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 95,000đ
  • Mã sản phẩm: THE091114
  • Tình trạng: 2

1 Nurture versus Nature 1

2 Prince of the Pit 9

3 The Turtles 29

4 The Philosophy 51

5 The Rules 67

6 In the Womb 99

7 Who Got What to Trade 113

8 Game Over 129

9 Out on Their Own 135

10 Dennis Comes Back to the Game 145

11 Seizing Opportunity 153

12 Failure Is a Choice 167

13 Second-Generation Turtles 173

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá