File PDF bản tiếng Anh Chỉ 50K. Nhắn tin Zalo>>

Từ khóa: Dhandho, investor, Warren Buffett, Charlie Munger, Om Pabrai

rating

The Dhandho Investor

The Dhandho Investor, The Low-Risk Value Method to High Returns. Một phương pháp đầu tư chứng khoán dựa vào Warren Buffett, Charlie Munger, and Om Pabrai. Invest in Existing Businesses, Simple Businesses, Distressed Businesses in Distressed Industries, Businesses with Durable Moats, Few Bets, Big Bets, Infrequent Bets, Fixate on Arbitrage, Low-Risk, High-Uncertainty Businesses. Invest in the Copycats rather than the Innovators. Abhimanyu’s Dilemma—The Art of Selling. Index or Not to Index—That Is the Question. Investing Lessons from a Great Warrior

  • 120,000đ
  • Mã sản phẩm: THE183539
  • Tình trạng: 2

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá