rating

The Golf Book new edition

Đây là quyển sách hình ảnh của DK nói về văn hoá và con người trong bộ môn thể thao Golf. Khác với quyển "The complete Golf Manual", nói về kỹ thuật chơi Golf. Nếu muốn học chơi Golf hãy mua cuốn the complete Golf Manual.

  • 250,000đ
  • Mã sản phẩm: TH7683
  • Tình trạng: 2

 

What I … needed was a golf book such as the one you presently have in your hands.... It distills a collective global knowledge of golf and binds it into one comprehensive document.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá