rating

The Master of Time W D Gann

The Master of Time. An Epos of W. D. Gann's Master Time factor. Gann Philosophy, the master investor. The past repeat itself because human behavior never changes. The inner and outer cycles. Chronos the time warrior.

Đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng.

  • 100,000đ
  • Mã sản phẩm: THE164419
  • Tình trạng: 2

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá