Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

The Science of Nutrition

The science of nutrition: Debunk the Diet Myths and learn how to eat well for health and happiness.

Đặt in màu tại HoaXanh.

  • 150,000đ
  • Mã sản phẩm: TH2229
  • Tình trạng: 2

What Is Nutrition? 

How Can We Eat Well?

Should I Go On a Diet?

Should I Choose Plant-based Nutrition?

Can We Eat for Better Health Outcomes?

How Does Nutrition Affect Child Development?

Can We Eat to Support Mental Health?

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá