rating

The Wallaby Trade

Counter-Trend Trading for Stocks, Futures, and Forex.

Đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng.

  • 90,000đ
  • Mã sản phẩm: THE152813
  • Tình trạng: 2

What the Hell is a Wallaby? 

2 What Can This Wallaby Do? 

3 Bearish Divergence 

4 Bullish Divergence 

5 Bending the Divergence Rules 

6 Entering a Wallaby Trade 

7 Wallaby Trade Sizing 

8 Stop-Losses on the Wallaby 

9 Profit Targets for the Wallaby 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá