rating

Time Compression Trading

Exploiting Multiple Time Frames in Zero Sum Markets.

Đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng.

  • 80,000đ
  • Mã sản phẩm: TIM151751
  • Tình trạng: 2

PART I The Uniqueness of Zero-Sum Markets 1

CHAPTER 1 Basics of Zero-Sum Markets 3

CHAPTER 2 Who Is the Market? 13

CHAPTER 3 The Four Components of

Market Structure 23

CHAPTER 4 The Illusion of Technical Analysis 33

CHAPTER 5 The Psychology of Initiating and Liquidating a Position 41

PART II The Theory of Time Compression 49

CHAPTER 6 The Development of the Theory 51

CHAPTER 7 Time Compression and

Technical Analysis 59

CHAPTER 8 Forced Liquidation and Order

 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá