Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Trade Like Jesse Livermore

Trade Like Jesse Livermore.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 95,000đ
  • Mã sản phẩm: TRA100228
  • Tình trạng: 2

Meet Jesse Livermore 1

Timing is Everything 9

Livermore Trading Discoveries 29

Livermore Pattern Recognition

Timing Keys: Pivotal Point Trading 47

Perfecting Money Management 77

Emotional Control 97

How Livermore Prepared for His Day 115

General Livermore Issues 127

Livermore Quotes—Trading Truths 143

Summary of Livermore Trading Rules 157

Livermore Secret Market Key 169

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá