Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Trade Mindfully

Trade Mindfully Achieve Your Optimum Trading Performance with Mindfulness and Cutting Edge Psychology.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 120,000đ
  • Mã sản phẩm: TRA090013
  • Tình trạng: 2

PART I UNDERSTANDING YOUR MIND 7

CHAPTER 1 Traders’ Mental Blind Spots 9

CHAPTER 2 Strong Emotions in Trading 35

CHAPTER 3 The Struggle to Control and Eliminate Emotions 59

CHAPTER 4 The Necessity of Emotions in Trading 79

PART II USING CUTTING-EDGE PSYCHOLOGY 95

CHAPTER 5 The Traders’ Psychological Edge Lies in a

Diff erent Kind of Thinking 97

CHAPTER 6 Practice Mindfulness, Trade Mindfully 121

CHAPTER 7 Defusion: An Advanced Mindfulness Skill 145

CHAPTER 8 Acceptance and Committed Trading 171

PART III MAXIMIZING YOUR TRADING PERFORMANCE 203

CHAPTER 9 The Trading Psychology Process: High-Quality

Preparation 205

CHAPTER 10 The Trading Psychology Process: Eff ective

Execution 231

CHAPTER 11 The Trading Psychology Process: Constructive

Self-Assessment 251

CHAPTER 12 Final Thoughts

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá