Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: trading, traders, edge, profitable

rating

Trade the Trader Know Your Competition and Find Your Edge for Profitable Trading

Các Trader đều là đối thủ của nhau, hãy nghiên cứu đối thủ và giành chiến thắng trong giao dịch trên thị trường tài chính.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 85,000đ
  • Mã sản phẩm: FT
  • Tình trạng: 2

I’m Trading Against You 
My Story 
It’s All Opportunity 
The Other Traders 
Finding Your Edge 
Timing the Entry 
Trend Lines 
The Basics Are Not Enough 
Pick Your Time Frame 
Developing Your Plan 
Determining Entry Points 
Setting Stops 
How to Trade the Trader 
Using and Controlling Risk to Your Advantage 
Taking Gains 
Reviewing the Entire Plan 
It’s a Head Game 

Dealing with the Emotions 
Following the Trend 
The Blowup

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá