rating

Trades about to Happen

A Modern Adaptation of the Wyckoff Method. David H. Weis Foreword by Dr. Alexander Elder

Đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng.

  • 95,000đ
  • Mã sản phẩm: TRA085347
  • Tình trạng: 2

Where to Find Trades 

Drawing Lines 

The Story of the Lines 

The Logic of Reading Bar Charts 

Springs 

Upthrusts 

 Absorption 

Chart Studies 

Tape Reading Part I

Tape Reading Part II

Point & Figure and Renko

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá