Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Trading Against The Crowd

Profiting from Fear and Greed in Stock, Futures and Options Markets. John F Summa Tâm lý trong giao dịch thị trường tài chính, dùng các chỉ số trên thị trường tương lai (Futures) hoặc hợp đồng quyền chọn (Options) để dự báo xu hướng thị trường.

 

  • 90,000đ
  • Mã sản phẩm: FT
  • Tình trạng: 2

Reflections of a Contrarian on Investor Psychology
Measuring “Joe Options Trader” Sentiment
Will the Real Put/Call Ratio Please Stand Up?
The Options Trading Crowd at Extremes
Does the Entire Group of Options Traders Get It Wrong?
OEX Options Traders—Is This a Smart Money Crowd?

From Statistical Tests to Sentiment Trading System
Squeeze Play I: Pulling the Price Trigger
Sentiment Squeeze Play II
Squeeze Play II and LEAPS Surrogates
The Tsunami Sentiment Wave Trading System

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá