Từ khóa: trading, stock, dummies, analysis

rating

Trading for Dummies

Trading for Dummies. Sách cơ bản và đầy đủ về giao dịch chứng khoán cho người mới bắt đầu. Phân tích xu hướng, chỉ số, giao dịch bất kể thị trường tăng hay giảm, cách giảm thiểu rủi ro.

Đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng. Hiện đã có bản mới nhất 4th edition: Trading For Dummies, 4th Edition >>

 

 

  • 130,000đ
  • Mã sản phẩm: FD
  • Tình trạng: 2

The Ups and Downs of Trading Stocks 
Exploring the Markets and the Stock Exchanges 
Going for Broke(r): Discovering Your Brokerage Options 
Putting Your Computer to Work: Your Key Business Tool

Reading the Fundamentals:
Fundamental Analysis
Fundamentals 101: Observing Market Behavior
Digging Into the Critical Parts of Fundamental Analysis
Listening to Analyst Calls 

Reading the Charts: Technical Analysis 
Reading the Tea Leaves: Does Technical Analysis Work? 
Reading Bar Charts Is Easy (Really) 
Following Trends for Fun and Profi t
Calculating Indicators and Oscillators 

Developing Strategies for When to Buy and Sell Stocks 
Money Management Techniques: When to Hold ’em, When to Fold ’em 
Using Fundamental and Technical Analyses for Optimum Strategy 
Executing Your Trades
Developing Your Own Powerful Trading System

Risk-Taker’s Paradise
The Basics of Swing Trading
The Basics of Day Trading
Doing It by Derivatives 
Going Foreign (Forex) 
Trading for Others: Obtaining Trading Licenses and Certifi cations 


Ten (Or More) Huge Trading Mistakes 
Top Ten Trading Survival Techniques

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá